Sejarah Jakarta Dalam Dongeng Sang Paman Bag4

Inilah ciri khas buku Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta. Pembaca memperoleh kesan sedang didongengi oleh seorang paman atau mungkin kakek kesayangan, yang sangat berpengetahuan mengenai topik faktual, tapi gemar juga membumbui kisah-kisahnya dengan informasi sampiran yang menarik. Contoh lain, misalnya, kalimat ini: ”Jakarta berkembang dengan (terlalu) cepat,” tulis Heuken (tanda kurung dari pengarang).

”Tetapi masa silam lebih mewarnai zaman kita daripada yang kita sangka. Tekanan kuat pada simbol status ratusan tahun lamanya menumbuhkan sikap boros para warga Jakarta. Batavia didirikan oleh seorang akuntan, yaitu J.P. Coen, maka uang sampai kini mewarnai suasana dan ’iklim’ kota ini. Tak mengherankan korupsi tak pernah absen.” (Huruf italik dari pengarang).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *